Skip to main content

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

1. เราคือใคร

www.siteminder.com, www.littlehotelier.com, appstore.siteminder.com, guestjoy.com และ homeforhotels.com เป็นเว็บไซต์ (ทั้งหมดเรียกว่า “เว็บไซต์”) ที่ดำเนินการโดย บริษัท SiteMinder Limited ACN 121 931 744 ที่อยู่ใน Bond Store 3, 30 Windmill Street, Millers Point, NSW 2000, ออสเตรเลีย (“SiteMinder”, “เรา”, “เราเป็น” และ “ของเรา”)

2. การยอมรับข้อตกลง

2.1 โดยการใช้เว็บไซต์ คุณยืนยันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์

2.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรารวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้และควรอ่านก่อนที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.3 เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว ทุกครั้งที่คุณต้องการใช้เว็บไซต์ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดที่บังคับใช้กับคุณในขณะนั้น

3. บุคคลที่สามและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

3.1 เราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือตัวแทนของบุคคลที่สามที่แสดงบนเว็บไซต์หรือให้การรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สามที่ขายหรือแสดงบนเว็บไซต์

3.2 ในกรณีที่เว็บไซต์มีลิงก์ไปยังไซต์อื่น รวมถึงโฆษณาแบนเนอร์และลิงก์ผู้สนับสนุน ลิงก์ดังกล่าวไม่ควรตีความว่าได้รับการอนุมัติจาก SiteMinder เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นได้ และคุณเข้าถึงเนื้อหาเหล่านั้นโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

4. ผู้ใช้มีส่วนร่วม

4.1 เราอาจอนุญาตให้คุณและผู้ใช้เว็บไซต์อื่นโพสต์เนื้อหาบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “การมีส่วนร่วมของผู้ใช้”)

4.2 การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความลับและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเนื้อหาที่ระบุไว้ในข้อ 5 ด้านล่าง

4.3 คุณให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ทั่วโลก ตลอดไป ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ย่อยแก่เราได้ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แสดง แจกจ่าย และเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

4.4 แม้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรืออนุมัติโดย SiteMinder และมุมมองใด ๆ ที่แสดงออกมาไม่ได้แสดงถึงมุมมองหรือค่านิยมของเรา เราอาจลบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ละเมิดมาตรฐานเนื้อหา

4.5 หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ โปรดติดต่อเรา

5. มาตรฐานเนื้อหา

มาตรฐานเนื้อหาในข้อ 5 นี้ใช้กับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั้งหมด การมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของผู้ใช้จะต้องไม่:

 1. มีหรือส่งเสริมเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด คุกคาม เลือกปฏิบัติ รุนแรง แสดงความเกลียดชัง ยั่วโทสะ หรือน่ารังเกียจ;
 2. ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ, ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9.4;
 3. ละเมิดสิทธิทางกฎหมายทั่วไป (รวมถึงสิทธิในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว) หรือมีวัสดุใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญา;
 4. เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางพาณิชย์เช่นการขาย, การแข่งขัน, โปรโมชั่นหรือการโฆษณา;
 5. เป็นเท็จหรือเกินไปในการควบคุม;
 6. ปลอมตัวเป็นบุคคลใด ๆ หรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนหรือความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลหรือองค์กรใด ๆ, รวมถึงกับ SiteMinder;
 7. ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันมาจากหรือได้รับการสนับสนุนจาก SiteMinder หรือบุคคลหรือตัวแทนอื่น ๆ, ถ้าเป็นเช่นนั้น, (“มาตรฐานเนื้อหา”)

6. การใช้งานที่ห้าม

6.1   คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์:

 1. ในทุกรูปแบบที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้งานได้, ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เสียหายหรือเจ็บป่วย, หรือมีการกระทำอื่น ๆ ที่จะ จำกัด หรือยับยั้งการใช้งาน;
 2. ในทางใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้;

6.2   นอกจากนี้, คุณต้องไม่:

 1. ใช้หุ่นยนต์, สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ, รวมถึงการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ ของมัน;
 2. นำเข้าไวรัส, ตรวจเจอม้า, ไวรัส, ลอจิกบอมบ์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายหรือทางเทคโนโลยี;
 3. พยายามเข้าถึง, แทรกแซง, ทำลาย, หรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์, เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บรักษาข้อมูล, หรือเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับมัน;
 4. โจมตีเว็บไซต์ผ่านการโจมตีการปฏิเสธบริการ; หรือ
 5. พยายามทำให้เกิ ดความรบกวนต่อการทำงานของเว็บไซต์

6.3   เราสามารถรายงานกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวถึงตัวเรากับหน่วยงานในด้านบังคับใช้กฎหมาย และเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นๆ โดยการเปิดเผยตัวตนของคุณให้กับพวกเขา ในกรณีของการละเมิดเช่นนี้, สิทธิ์ของคุณในการใช้เว็บไซต์จะหยุดทันที.

7. ข้อปฏิเสธความรับผิด

7.1   เว็บไซต์นี้ได้รับการให้บริการตาม “ตามสภาพปัจจุบัน” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ อื่น ๆ ที่ระบุหรือบังคับใช้ ตามกฎหมายที่สูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย.

7.2   เราปฏิเสธโดยเฉพาะ:

 1. การรับประกันที่ถูกนำมาซึ่งโดยนัยนี้ได้, การค้าประโยชน์, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่สูงสุด; และ
 2. ความรับผิดใด ๆ ต่อ User Contributions หรือ third-party applications, products หรือ services ที่ปรากฎบนเว็บไซต์

7.3   เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์, หรือเนื้อหาใด ๆ บนนั้น, จะ:

 1. ถูกต้อง, สมบูรณ์ หรือมีประสิทธิภาพ;
 2. มีให้บริการ, ไม่มีการขัดข้องหรือไม่มีข้อผิดพลาด; หรือ
 3. ปลอดภัยหรือไม่มีไวรัสหรือข้อผิดพลาด (คุณควรใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเอง).

7.4   เราอาจหยุดหรือจำกัดความเป็นไปได้ของทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้ตามดุลวิจารณ์ของเราเท่านั้น.

7.5   เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการให้บริการเพื่อข้อมูลทั่วไปเท่านั้น. มันไม่ได้ถูกตั้งใจให้เป็นคำแนะนำที่คุณควรเชื่อถือ.

8. ข้อจำกัดความรับผิด

8.1   ในทุกกรณี, เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในเรื่องขาดทุนหรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึง Consequential Loss) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้:

 1. เว็บไซต์นี้;
 2. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไป;
 3. เนื้อหาที่แสดง (รวมถึง User Contributions); และ
 4. แอปพลิเคชัน, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ได้รับผ่านทางมัน.

8.2   “Consequential Loss” หมายถึง:

 1. สูญเสียทางรายได้, กำไร หรือเงินออม (ที่เป็นจริงหรือที่คาดการณ์ไว้);
 2. สูญเสียสัญญาหรือโอกาส;
 3. สูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับความดีของร้านหรือชื่อเสียง;
 4. สูญเสียที่เกิดขึ้นจากความเสียหายต่อเครดิตหรือค่าเงินทุนที่เพิ่มขึ้น;
 5. สูญเสียข้อมูลหรือการทำลายข้อมูล;
 6. สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในการทำธุรกิจหรือสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากเวลาที่บริหารจัดการได้รับความสูญเสีย; และ
 7. สูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีวิธี, ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา (รวมถึงในกรณีการรับประกัน), ในทอต (รวมถึงความประพฤติอันประมาท), ในฐวิถี, ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายหรือในทางอื่น ๆ.

8.3   ไม่มีอะไรในข้อนี้ 8 มีผลต่อความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถนำออกหรือจำกัดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. เราไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อคุณในทางใด ๆ ที่จะเป็นการละเมิดกฎหมาย. ในที่ที่ความรับผิดของเราไม่สามารถนำออกได้, เราจะจำกัดความรับผิดของเราในทางที่สูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย.

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1   เราคงไว้สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเว็บไซต์, รวมถึงลักษณะและความรู้สึกทั้งหมดและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องหมายการค้า, โลโก้, ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ, ข้อมูล, และเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาอื่น.

9.2   การกำหนดรูปแบบของเนื้อหาที่แสดงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ได้รับการป้องกันเป็นงานที่รวมกันและ/หรือสารบัญ, ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และนิติสัญญานานาชาติ.

9.3   หากเราให้คุณลูกค้าทางสังคมเช่นความสามารถในการแบ่งปันเนื้อหา, คุณสามารถดำเนินการตามความสามารถที่ได้รับมอบหมายโดยคุณลูกค้า.

9.4   “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ทุกประเภทของสิทธิ์ทางปัญญา, รวมถึงสิทธิ์ต่อไปนี้:

 1. สิทธิ์จดสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, สิทธิในการจัดวางวงจร, การอ อกแบบที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน, ทะเบียนการค้า, โดเมนเนม, ชื่อธุรกิจ และสิทธิในการรักษาข้อมูลเป็นความลับ;
 2. ใบสมัครหรือสิทธิในการยื่นขอลงทะเบียนสิทธิใด ๆ ที่ได้กล่าวถึงในย่อหน้า (a).

10. การสนับสนุน

10.1   หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์, กรุณาติดต่อเรา.

10.2   หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม, ผลิตภัณฑ์, หรือบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์, รวมถึงข้อเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือปัญหาในการทำงาน, กรุณาติดต่อบุคคลที่สามโดยตรง.

11. ทั่วไป

11.1   เงื่อนไขนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์, ออสเตรเลีย และในกรณีของข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์, คุณต้องยอมรับการผู้พิพากษาจากศาลที่มีอำนาจในรัฐนิวเซาท์เวลส์เท่านั้น.

11.2   หากข้อบังคับใด ๆ ในเงื่อนไขนี้ถูกต้องว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถปฏิบัติได้, ข้อบังคับดังกล่าวจะถูกตัดออกและข้อบังคับที่เหลือจะยังคงมีผลในทางของ.

11.3   เราสามารถโอนสิทธิและหน้าที่ในเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควรเป็นไป.

11.4   การปรับปรุงหรือการปล่อยตัวของเราในกรณีการละเลยการละเลยข้อบังคับเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของเราในการดำเนินการในกรณีการละเลยที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือการละเลยที่คล้ายกัน.