Skip to main content

การปฏิบัติตาม GDPR ของ SiteMinder

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

  SiteMinder ได้ทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตาม GDPR ของเรา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ที่นี่
 2. นโยบายความปลอดภัยด้านไอที

  SiteMinder SiteMinder มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าเรารักษาข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยด้านไอทีที่เป็นไปตาม GDPR สามารถดูได้ ที่นี่
 3. เมทริกซ์ความรับผิดชอบตาม PCI DSS

  ทรัพย์สินมีค่าที่สุดของ SiteMinder คือลูกค้าและพันธมิตร เราให้ความสำคัญและดูแลความปลอดภัยของพวกเขาอย่างใกล้ชิด ดังนั้นเราได้มีกระบวนการที่รอบคอบเพื่อรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI DSS ทั่วโลก คุณสามารถดูเมทริกซ์ความรับผิดชอบตาม PCI DSS ของ SiteMinder ที่นี่
 4. Sub-processors

  รายการล่าสุดของบริษัทที่ SiteMinder เป็นพันธมิตรเพื่อประมวลผลข้อมูล สามารถดูได้ที่ ที่นี่
 5. สัญญาเพิ่มข้อมูลการประมวลผลข้อมูล (Data Processing Addendum)

  สำเนาของสัญญาเพิ่มข้อมูลการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับลายเซ็นล่วงหน้าสามารถดูได้ ที่นี่ เอกสารที่ได้รับลายเซ็นไม่ต้องส่งกลับไปยัง SiteMinder แต่ควรเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ


 6. ในระหว่างนี้หากคุณต้องการส่งคำขอข้อมูลภายใต้ GDPR หรือมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของ SiteMinder ในพื้นที่ของคุณที่ privacy.officer@siteminder.com