Skip to main content

EBITDAR คืออะไร สูตรคำนวณอย่างไร?

  โพสต์ใน แหล่งข้อมูล   ปรับปรุงล่าสุด 9/07/2024

EBITDAR คืออะไร?

EBITDAR คือตัวชี้วัดทางการเงินที่ย่อมาจาก “กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่าหรือค่าปรับโครงสร้าง” ตัวชี้วัดนี้มีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจอย่างโรงแรม ร้านอาหาร หรือคาสิโน ที่มักมีค่าเช่าสูงหรือไม่แน่นอน

EBITDAR มีความคล้ายกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น EBIT (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) และ EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) แต่มีความแตกต่างที่สำคัญคือ EBITDAR ไม่รวมค่าเช่าหรือค่าปรับโครงสร้างในการคำนวณ

ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้นักวิเคราะห์และผู้บริหารเข้าใจความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายด้านค่าเช่าหรือการปรับโครงสร้างที่อาจสูงมาก

สำหรับโรงแรม EBITDAR เป็นอีกหนึ่งวิธีในการวัดสุขภาพทางการเงิน นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่คุณอาจคุ้นเคย เช่น RevPAR (รายได้ต่อห้องที่มี), TrevPAR (รายได้ทั้งหมดต่อห้องที่มี) หรือ GOPPAR (กำไรขั้นต้นต่อห้องที่มี) EBITDAR ช่วยให้คุณเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับโรงแรมอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้แม่นยำยิ่งขึ้น

มาทำความเข้าใจ EBITDAR กันอย่างเจาะลึกกันเถอะ ว่าทำไมโรงแรมควรใช้ มีสูตรคำนวณอย่างไร และมันช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรมได้อย่างไร

Table of contents

ทำไมโรงแรมควรใช้ EBITDAR?

สำหรับโรงแรม EBITDAR ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานได้ชัดเจนขึ้น โดยไม่นำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเช่าหรือเช่าซื้อทรัพย์สินมาคำนวณ นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆ โรงแรมมักมีค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือเช่าซื้อที่สูงมาก ซึ่งอาจทำให้เห็นภาพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของประสิทธิภาพการดำเนินงาน หากใช้ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมอย่าง EBITDA

การใช้ EBITDAR ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ชัดเจน สามารถเปรียบเทียบผลงานกับคู่แข่งได้อย่างเท่าเทียมและยุติธรรมมากขึ้น เหมือนเปรียบเทียบ “ส้มกับส้ม” ไม่ใช่ “ส้มกับแอปเปิ้ล” ในธุรกิจโรงแรมที่อัตรากำไรมักไม่สูงนัก และประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด EBITDAR จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งสำหรับผู้จัดการโรงแรมและนักลงทุน

Master EBITDAR optimisation with SiteMinder

SiteMinder simplifies the hotel finance process, offering tools and insights to help you optimise your EBITDAR and drive profitability.

Learn more

EBITDAR กับ EBITDA: เหมือนหรือต่างกันยังไง?

EBITDAR และ EBITDA มีความคล้ายกัน แต่ต่างกันตรงที่ EBITDAR ไม่นำค่าปรับโครงสร้างและ/หรือค่าเช่ามาคำนวณด้วย

ทั้งสองตัวชี้วัดนี้ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างสองบริษัท แต่ EBITDAR ช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้แม่นยำขึ้น โดยตัดปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างออกไป

ทั้ง EBITDAR และ EBITDA ใช้ EBIT (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) เป็นพื้นฐานในการคำนวณ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องคำนวณ EBIT ก่อนที่จะเริ่มคำนวณ EBITDAR

วิธีคำนวณ EBITDAR

สูตร: EBITDAR = EBITDA + ค่าปรับโครงสร้าง/ค่าเช่า

โดยที่ EBITDA = กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย

ตัวอย่างเช่น ถ้าโรงแรมของคุณมีรายได้ 1.6 ล้านบาทต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด 600,000 บาท คุณต้องหัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานออกจากรายได้ก่อน ซึ่งจะได้ EBIT (รายได้จากการดำเนินงาน) 1 ล้านบาท

ทีนี้ สมมติว่าในค่าใช้จ่ายการดำเนินงานนั้นมีค่าเสื่อมราคา 10,000 บาท ค่าตัดจำหน่าย 10,000 บาท และค่าเช่า 70,000 บาท ในการหา EBITDAR คุณต้องไม่นำค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าเช่า (10,000 + 10,000 + 70,000 บาท) มาคำนวณ นั่นหมายความว่าคุณต้องบวกมันกลับเข้าไปในรายได้จากการดำเนินงานของคุณ

ดังนั้น EBITDAR = EBIT 1 ล้านบาท + (10,000 + 10,000 + 70,000) = 1.09 ล้านบาท

Image showing EBITDAR calculation for a hotel

EBITDAR ที่ดีควรเป็นเท่าไหร่?

สำหรับโรงแรมส่วนใหญ่ EBITDAR อาจไม่แตกต่างจาก EBITDA มากนัก ดังนั้น คุณสามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกับ EBITDA ได้ โดยทั่วไป อัตราส่วน EBITDAR (EBITDAR หารด้วยรายได้รวม) ประมาณ 10% ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ดี

ควรใช้ EBITDAR เมื่อไร?

การใช้ EBITDAR มีประโยชน์อย่างมากเมื่อต้องเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือแม้แต่เปรียบเทียบพร็อพเพอร์ตี้ต่างๆ ภายในบริษัทเดียวกัน เพราะช่วยลดความแตกต่างของปัจจัยภายนอก

ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมที่คล้ายกันในเมืองต่างๆ หรือภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อาจมีค่าเช่าที่แตกต่างกันอย่างมาก การใช้ EBITDAR ช่วยให้คุณเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละแห่งโดยอิงจากกิจกรรมหลักที่สร้างรายได้ ทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าโรงแรมไหนทำกำไรได้มากกว่ากัน

ควรทราบว่า EBITDAR เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีพร็อพเพอร์ตี้จำนวนมาก เช่น แบรนด์โรงแรมระดับเอนเตอร์ไพรส์

EBITDAR สามารถช่วยในเรื่องต่อไปนี้:

 • มองภาพรวมของผลการดำเนินงาน
 • เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
 • ตัดสินใจเรื่องงบประมาณและการปรับโครงสร้าง
 • การลงทุน

ประโยชน์ของการใช้สูตรคำนวณ EBITDAR สำหรับโรงแรม

การใช้ EBITDAR เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีข้อดีหลายอย่างสำหรับโรงแรม:

 • ผลการดำเนินงานทางการเงิน – EBITDAR ช่วยให้เห็นภาพรวมของรายได้โรงแรมที่แม่นยำขึ้น โดยไม่รวมค่าเช่าและค่าเช่าซื้อ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ประเมินความสามารถในการทำกำไรและสุขภาพทางการเงินที่แท้จริงของโรงแรมได้
 • เปรียบเทียบกับโรงแรมอื่น – EBITDAR ช่วยให้เจ้าของโรงแรมเทียบผลงานกับคู่แข่งหรือโรงแรมอื่นในเครือเดียวกันได้เท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อที่อาจแตกต่างกัน
 • ประสิทธิภาพการดำเนินงาน – ตัวชี้วัดนี้เน้นที่การดำเนินงานหลักของโรงแรม ช่วยให้ผู้บริหารเห็นจุดที่ควรปรับปรุงและปรับกระบวนการให้ทำกำไรได้มากขึ้น
 • การประเมินมูลค่าโรงแรม – EBITDAR เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่าของโรงแรม โดยเฉพาะเมื่อคิดจะขายหรือซื้อกิจการ
 • การประเมินผลการบริหาร – เมื่อไม่นำภาระทางการเงินจากภายนอกมาคิด EBITDAR ช่วยให้เห็นชัดว่าผู้บริหารดำเนินงานหลักของโรงแรมได้ดีแค่ไหน
 • การประเมินความเสี่ยง – EBITDAR ช่วยชี้ให้เห็นความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น โดยแสดงรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหลัก ซึ่งมีประโยชน์มากเวลาตัดสินใจเรื่องการลงทุนหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในอนาคต
 • ความโปร่งใส – สำหรับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การคำนวณ EBITDAR จะช่วยให้มองเห็นผลการดำเนินงานของโรงแรมได้อย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจสถานะทางการเงินที่แท้จริงของโรงแรม โดยไม่มีค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อมาบดบังภาพรวม
By Dean Elphick

ดีนคือผู้เชี่ยวชาญการตลาดเนื้อหาซีเนียร์ของ SiteMinder, ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำที่ส่งผลกำไรที่ไม่เคยมีให้แก่เจ้าของโรงแรม. ดีนมีความสนใจในการเขียนและสร้างเนื้อหามาเป็นที่รักในชีวิตอาชีพของเขาทั้งหมด, ซึ่งรวมถึงมากกว่าหกปีที่ SiteMinder. ผ่านทางเนื้อหา, ดีนมีเป้าหมายที่จะให้การศึกษา, แรงบันดาลใจ, ความช่วยเหลือ และค่าความพิเศษให้แก่ธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการปรับปรุงวิธีการทำงานและบรรลุเป้าหมายของพวกเขา.

 

Thanks for sharing

Sign up to our blog and receive regular updates on the content you're into

Send this to a friend